टेमुर्डा दरोडा प्रकरणातील आरोपींना दहा दिवसांत एक कोटी मुद्देमालासह पोलिसांनी केली अटक!
चंद्रपूर : वरोरा तालुक्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील दरोड्यातील आरोपींना चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या दहा दिवसात हातकड्या ठोकल्या. उत्तर प्रदेशातील बदायुं येथून आरोपींना अटक करण्यात आली असून स्थानिक पोलिसांची दहा चमूचे पथक उत्तर प्रदेश साठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबडे यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेश साठी रवाना झाले होते. आरोपींना पकडतेवेळी जितेंद्र बोबडे हे जखमी झालेत. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची प्रशंसा होत आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा टेंमुड्डा येथील 20/03/2021 चे 07:00 वा. दरम्यान अज्ञात चौरटयांनी बैंकेच्या ईमारतीची मागील खिडकी गॅस कटरने कापुन आत प्रवेश करून बंकेचे चॅनल गेटचे कुलुप तोडुन आतील लोखंडी तिजोरी गॅस कटरने कापुन त्यात ठेवून असलेले नगदी 6,88,130 / रू. व 93.100 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागीने असा एकुण 11,35,010/-रूचा माल चोरून नेला. त्यावरून पो. स्टे.वरोरा येथे अप क 249/2021 कलम 457, 380 भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.
सदर गुन्हयाची माहीती स्थानिक गुन्हे शाखेला प्राप्त होताच पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स पो. नि. जितेन्द्र बोबडे, पो.उप नि संदीप कापडे हे स्टाफ सह लगेच घटनास्थळावर दाखल होवुन घटनास्थळाची केली सदर वेळी घटनास्थळाला मा. श्री अरवींद साळवे, पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर, मा. श्री प्रशांत खैर पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर यांनी भेट देवुन घटनास्थळाची पाहणी केली. व सदर गुन्हा उघडकीस आणथ्या पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस निरीक्ष बाळासाहेब खाडे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे व दहा कर्मचारी तसेच पो उप नि. संदीप कापडे व दहा कर्मचारी असे दोन पथके तयार करून तपास सुरू केला. सदर वेळी घटनास्थळी श्वान पथक, अंगुली मुद्रा पथक, सायबर पथक यांना पाचारण करून घटनास्थळाची व परीसराची बारकाईने पाहणी केली. त्यावेळी बॅकेतील पुर्ण सी सी टी व्ही कॅमेरे काढुन शेतात फेकलेले होते व काही कॅमेरे फोडलेले होते. तसेच डि वी आर एस चे कनेक्शन कट केलेले होते, अलार्म सिस्टीमचे बायर कट करून ईलेक्ट्रीक सप्लायचे मेन फ्युज कादुन ठेवलेले होते. तसेच तिजोरी कापण्यासाठी वापरलेले ऑक्सीजन सिलेंडर घटनास्थळापासुन एक कि अंतरावर शेतामध्ये कडव्याने झाकुन ठेवलेले आढळले. सदर सगळ्या बाबीची सांगड घालुन, पोलीस निरीक्ष बाळासाहेब खाडे यांनी पुढील तपास सुरू केला.

त्यानंतर सायबर पोलीस स्टेशनच्या मदतीने तांत्रीक बाबींचे विष्लेशण करण्यात आले. त्यानंतर माहीती प्राप्त झाली की, याच गुन्हयाप्रमाणे सन 2013 मौजा माढेळी येथे गुन्हा घडला होता व त्यामध्ये काही आरोपीना वेगवेगळ्या राज्यातुन अटक करण्यात आले होते. तसेच गेल्या एक महीन्याचे कालावधीत अशाच प्रकारचे भंडारा, गोंदीया या जिल्हयात देखील गुन्हे घडलेले आहेत, तसेच तेलंगाणा राज्यात देखील गुन्हा घडलेला आहे सदर
गुन्हयाची मोडस ऑपरेंडी एकसारखी असल्याचे दिसुन आले. त्यानुसार सदर गुन्हयांची सवीस्तर माहीती है तांत्रीक विष्लेशण व मोडस ऑपरेंडी याचेवर सायबर पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेचे स.पो.नि. जितेन्द्र बोव पो.उप.नि. संदीप कापडे यांनी सतत तपास केला. सदर तपासादरम्यान सदरचा हा उत्तर प्रदेश राज्यातील गई जिल्हयात असणाऱ्या ककराला गावातील व काही महाराष्ट्र राज्यातील गुन्हेगार असल्याचे निदर्शनास आले स्थानिक गुन्हे शाखेच्या दोन्ही पथकाने दि. 26/03/2021 रोजी रात्रो गोंदीया जिल्हयातील गिरोला हेटी गावातुन देवीदास रूपचंद कापगते, राजु वसंत वर्भ व संकेत तेजराम उ्प यांना पड़ोली जिल्हा चंद्रपुर येथुन ताब्यात घेवुन त्याचे कडे सखोल तपास केला त्यांनी सदर गुन्हा उत्तर प्रदेश राज्यातील ककराला गॅग मधील सहा ईसमांसह मिळुन सदर गुन्हा केल्याची कबुली दिली. त्यांचे कढे केलेल्या तपासामध्ये त्यांनी सदर गुन्हयामध्ये वापरलेले वाहन राजु वर्षे याचे मालकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले.
सदर तपासामध्ये वर नमुद अटक आरोपीकडून ककराला गेंगच्या सर्व आरोपीचे नाव व राहण्याचे | ठिकाणे निष्पन्न करण्यात आले. त्यानुसार सदर आरोपींना अटक करणे कामी मा. पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर याचे आदेशाने स.पो.नि जितेन्द्र बोबडे व पो.उप नि संदीप कापडे यांचे सह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या नउ लोकांचे पथका तयार करून उत्तर प्रदेश राज्यातील बदायु जिल्हयाकरीता मा. पोलीस महानिरीक्षक नागपुर परीक्षेत्र नागपुर याचे परवानगीने रवाना करण्यात आले. सदर पथकाने बदायु येथे पोहचुन तेथील मा. वरीष्ठ पोलीस अधिक्षक सा यांना भेटुन सदर गुन्हा व आरोपी बाबत माहीती दिली. त्यांनी त्यांचे स्पेशल ऑपरेशन चे अधिकारी व कर्मचारी मदतीला दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर चे पथक मिळुन दि. 29/03/2021 पासुन ऑपरेश ककराला ला सुरूवात करण्यात आली. सदर वेळी स्थानिक गोपणीय बातमीदार सोय करून आरोपीच ठावठीकाणाबददल माहीती संकलीत करण्यात आली त्यावेळी सदर गुन्हयातील मुख्य आरोपी नवाबजल हसन हा दोन राज्यातील पाहीजे असलेला आरोपी असुन त्याचेवर पोलीस अधिक्षक कार्यालय जबलपुर यांनी उदघोगणा नोटीस काढली आहे अशी माहीती मिळाली.

सदर तपास पथकाला दि. 31/03/2021 यातील मुख्य आरोपी नवाबउल हसन हा हसनपुर येथे त्याचा साथीदार दानवीर उर्फ गॅसटु याला भेटण्याकरीता येणार आहे अशी माहीती प्राप्त झाली त्यावरून तपास पथकाने आसपुर ते आलापुर मार्गावर वेगवेगळ्या चार ठिकाणी चार पथके तयार करून त्यांना आरोपीचे वर्णन देवुन गोपणीय पाळत ठेवण्यात आली. त्यावेळी एका पथकाला माहीती प्राप्त झाली की, यातील मुख्य आरोपी नवायउल हसन हा त्याचा साथीदार नामे दानविर उर्फ गॅसटु सह हसनपुर ते आलापुर मार्गावरील शेताजवळ थांबुन आहेत. त्यावरून सर्व पथकांना याबाबत माहीती देवून स.पो.नि, जितेन्द्र बोबडे व पो.उप.नि. संदीप कापडे सह ना.पो.शि अविनाश दशमवार व एस ओ जी बदायुचे पो शि मनोज यांचे सह दोन्ही आरोपींना पकडण्याकरीता गेले असता दोन्ही आरोपींनी त्यास प्रतीकार करण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यात झालेल्या झटापटीमध्ये स पो नि जितेन्द्र बोबडे यांचे हाताला जबर दुखापत झाली तसेच पो.उप नि संदीप कापडे यांचे खांद्यावर सुदधा किरकोळ स्वरूपाचा मार लागला तरी देखील सदर अधिकारी यांनी खचून न जाता सोबत असलेल्या स्टाफचे मदतीने योग्य बळाचा वापर करून सदर दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले.

त्यानंतर वरील ताब्यात घेतलेल्या दोन्ही आरोपींना स्थानिक आलापुर पोलीस ठाणे जिल्हा बदायू येथे नेवुन त्यांना सदर पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आली. त्यांचे कडे अधिक तपास करणे कामी स्थानिक न्यायालयाकडुन ट्रान्झीस्ट रिमांड घेवुन तपास करण्यात आला. त्यांचे कड़े सखोल चौकशी केली असता रावर गुन्हा ककराला उत्तर प्रदेश येथील 06. चंद्रपुर जिल्ह्यातील 02 व गोदीया जिल्हयातील 01 अशा एकुण 09 आरोपींनी मिळुन गुन्हा केल्याची कबुली दिली. त्याचे कबुलीप्रमाणे मुख्य आरोपी नामे नवाब उल हसन याचे घराची झाडाझडती घेतली असता त्याचे घरातुन 120 प्रकारचे पिवळया धातुचे (सोने) 2 किलो 800 ग्रॅम वजनाचे वेगवेगळे दागीने मिळुन आले. तसेच ईत्तर आरोपींचा शोध घेतला असता त्यांना मुख्य आरोपी पकडल्या गेल्याची माहीती जिल्हयात पसरल्याने ककराला गावातील सगळे आरोपी गाव सोडून पळुन गेले. यातील दोन्ही नग
चंद्रपुर येथे घेवून आले व आरोपींना वरोरा न्यायालयात हजर करून वरोरा पोलीसांचे स्वाधीन करण्यात आले.
सदरची कार्यवाही मा. पोलीस अधिक्षक श्री अरवींद साळवे, अपर पोलीस अधिक्षक श्री प्रशांत खैरे, यांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे, पो.उप नि. संदीप कापडे, स.फौ. नितीन जाधव, पो.हवा. महेन्द्र भुजाडे, ना. पो. शि. अविनाश दशमवार, अनुप डांगे, पो.शि. सतिश बगमारे, प्रफुल मेश्राम, कुंदन बावरी, अमोल धंदरे, प्रशांत नागोसे, स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर यांनी केली असुन तांत्रीक विष्लेशणाकरीता सायबर पोलीस स्टेशनधे प्रभारी अधिकारी निशीकांत रामटेके, ना.पो.शि. मुजावर अली, प्रशांत लारोकर,पो.शि. छगन जानुळे, ईगरान। शेख,गजानन नागरे यांनी केली आहे.